V tomto kurzu se naučíte vytvářet a dále pracovat s prezentacemi.

V tomto kurzu se naučíte pracovat s textem, vkládat do něj obrázky a jiné objekty, psát dlouhé dokumenty (bakalářské, magisterské).

V tomto kurzu se naučíte vytvářet a pracovat s databázovými systémy.