Tento kurz vás uvede do problematiky informatiky, seznámíte se se základními pojmy, naučíte se je používat.

V tomto kurzu si popíšeme jednotlivé části počítače.

V tomto kurzu se seznámíme se základním programovým vybavením počítače, popíšeme si a naučíme se pracovat s OS Windows.

V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy a fungováním sítí LAN