DOKUMENTACE NUTNÁ K ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC

ŽÁCI VYTVOŘÍ A ODEVZDAJÍ POTŘEBNOU DOKUMENTACI NUTNOU K ZABEZPEČENÍ ODBORNÝCH PRAXÍ. DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁVÁNA V RÁMCI PŘEDMĚTŮ PEK A EKO V SOULADU S HARMONOGRAMEMEM A POKYNY VYUČUJÍCÍCH PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDMĚTŮ

- INFORMACE ŽÁKŮM O OBSAHU SMLUV A ZÍSKÁNÍ DAT POTŘEBNÝCH V VYPLNĚNÍ  PŘEDEPSANÝCH FORMULÁŘŮ PODÁ VYUČUJÍCÍ EKO VE TŘÍDĚ

- INFORMACE A POKYNY ŽÁKŮM K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ VČETNĚ KONTROLY SPRÁVNOSTI PROVEDE VYUČUJÍCÍ PEK

POZNÁMKA: HARMONOGRAM S TERMÍNYJE PŘÍLOŽEN