ZKUŠEBNÍ TESTY

STUDIJNÍ MATERIÁLY  A ÚKOLY PRO ŽÁKY K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM

ŽÁCI 3. ROČNÍKŮ OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE VYPRACUJÍ SAMOSTANOU PRÁCI NA JIMI ZVOLENÉ TÉMA Z PŘEDMĚTU PRÁVO V SOULADU S POKYNY A HARMONOGRAMEM. TYTO PRÁCE JSOU PREZENTOVÁNY VE TŘÍDĚ. NA ZÁKLADĚ TŘÍDNÍHO KOLA JSOU VYHODNOCENY. NEJLEPŠÍ 4 PRÁCE SE ZÚČASTNÍ ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE Z PRÁVA.

OBSAHUJE CVIČENÍ K JEDNOTLIVÝM TÉMATICKÝM CELKŮM