Praktická cvičení z předmětu EKT pro 4. ročník obor OA.

Praktická cvičení z předmětu EKT pro 4. ročník obor EL.

Praktická cvičení z předmětu ekonomika pro 3. ročník Obchodní akademie.

Žáci 4. ročníku oboru obchodní akademie prakticky zpracovávají praktická cvičení na ekonomická témata - daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, eskont směnky a výpočty úroků z vkladů a úvěrů.

Žáci 3. ročníku oboru EL řeší praktická cvičení na témata: sociální a zdravotní pojištění - odvody za zaměstnance, sociální a zdravotní pojištění OSVČ, daň z přidané hodnoty, spotřební daně.

Praktická cvičení z předmětu Práce ve fiktivním podniku pro 4. ročník OA