Žáci v 5 - 6 členných skupinách vypracují tyto projektové úkoly:

PRÁVO

PU 01 - dohodu o provedení práce

PU 02 - dohodu o pracovní činnosti

IKT

PU 03 - šablonu k dohodě o pracovní činnosti

PU 04 - závěrečnou prezentaci

Činnosti k zabezpečení vypracování výše uvedených úkolů si ve skupině rozdělí a budou jim team leadrem, kterého si zvolí přiděleny pozice. Team leadr koordinuje plnění úkolů ve skupině a kontakt s vyučujícími PRA a IKT, kteří poskytnou žákům během projektového dne odbornou podporu. Informace žáci čerpají se zadání na moodle sekce PRA a IKT.