Zde naleznete stručný návod práce se systémem Moodle.

Tento kurz je vytvořen pro seznámení se a procvičení si práce s e-learningovým systémem Moodle.