Zde naleznete stručný návod práce se systémem Moodle.