studijní materiály, cvičení k výuce práva v době karantény

PROCVIČENÍ PROBRANÝCH TÉMAT

ŽÁCI POD VEDENÍM PEDAGOGŮ VYPRACUJÍ VYBRANOU SMLOUVU

- KUPNÍ SMLOUVU

- SMLOUVU O DÍLO

- NÁJEMNÍ SMLOUVU

ŽÁCI 3. ROČNÍKŮ OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE ZPRACOVÁVAJÍ PRÁVÍ DOKUMENTY V SOULADU S POKYNY V ZADÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH TÉMAT

ŽÁCI 3. ROČNÍKŮ OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE VYPRACUJÍ SAMOSTANOU PRÁCI NA JIMI ZVOLENÉ TÉMA Z PŘEDMĚTU PRÁVO V SOULADU S POKYNY A HARMONOGRAMEM. TYTO PRÁCE JSOU PREZENTOVÁNY VE TŘÍDĚ. NA ZÁKLADĚ TŘÍDNÍHO KOLA JSOU VYHODNOCENY. NEJLEPŠÍ 4 PRÁCE SE ZÚČASTNÍ ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE Z PRÁVA.

TVORBA SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE NA ŽÁKY ZVOLENÁ TÉMATA Z OBORU PRÁVO. KURZ JE URČEN PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ OBCHODNÍ AKADEMIE OBOR EKONOMICKÉ LYCEUM.