Výuka v době karantény

tiskopisy a přihlášky pro odborné praxe

Zde naleznete stručný návod práce se systémem Moodle.

Tento kurz slouží ke zvládnutí základů práce s prostředím LMS Moodle.

Tento kurz je vytvořen pro seznámení se a procvičení si práce s e-learningovým systémem Moodle.